Gemeenteblad 1138, 8 november 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Bijenlaan 48

Dit artikel is gearchiveerd op 20-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VC
Publicatiedatum: 08-11-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 31 oktober 2016         Bijenlaan 48, 5692 VC – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.