Gemeenteblad 1139, 8 november 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5006

Dit artikel is gearchiveerd op 20-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EA
Publicatiedatum: 08-11-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 01 november 2016     Science Park Eindhoven 5006, 5692 EA – wijzigen eerder verleende vergunningen voor nieuwbouw bedrijfspand met verbindingsbrug (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.