Gemeenteblad 1142, 8 november 2016 - Verleende omgevingsvergunning Planetenlaan 36

Dit artikel is gearchiveerd op 20-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694TR
Publicatiedatum: 08-11-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 25 oktober 2016         Planetenlaan 36, 5694 TR – bouwen erker (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.