Gemeenteblad 1148, 15 november 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning

Dit artikel is gearchiveerd op 27-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WH
Publicatiedatum: 15-11-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 07 november 2016     Hoplaan 3, 5691 WH – asbestsanering (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.