Gemeenteblad 1150, 15 november 2016 - Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Van Loon Vlees

Dit artikel is gearchiveerd op 27-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 15-11-2016
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te verlenen aan:

  • Van Loon Vlees (Lovani) voor het bewerken van vlees voor de inrichting gelegen aan Ekkersrijt 8825 te Son en Breugel. Het betreft een omgevingsvergunning activiteit Milieu (oprichtingsvergunning)

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen gedurende 6 weken van 15 november 2016 tot en met 27 december 2016 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.

Tot en met 27 december 2016 kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Deze zienswijzen dienen gemotiveerd te zijn. Wie zienswijzen inbrengt kan verzoeken om zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.