Gemeenteblad 1151, 15 november 2016 - Omgevingsvergunning milieu Brabant Water

Dit artikel is gearchiveerd op 27-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-11-2016
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu hebben verleend aan Brabant Water NV voor het wijzigen van de voorschriften van de vergunning voor de gedeeltelijk in Son en Breugel gelegen inrichting aan de Achterste Heistraat 15 te Best.

Het besluit ligt gedurende 6 weken van 15 november 2016 tot 27 december 2016 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Son en Breugel, tijdens de openingstijden en kan op afspraak worden toegelicht.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA 's-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd.

Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.