Gemeenteblad 1151, 22 november 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Veerstraat 17

Dit artikel is gearchiveerd op 03-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AA
Publicatiedatum: 22-11-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 16 november 2016     Veerstraat 17, 5694 AA – tijdelijke opslag units (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.