Gemeenteblad 1152, 15 november 2016 - Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Gebr. vd Brand

Dit artikel is gearchiveerd op 27-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NE
Publicatiedatum: 15-11-2016
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Op 15 oktober 2016  is een melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer ingekomen van Gebr. v.d.Brand en Van Oort B.V. Koperslagerstraat 17 5405 BS te UDEN.

Sloopadres:    Driehoek 9, 5691 NE SON EN BREUGEL

Periode:         De breekwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in week 45, tijdsduur circa 5 werkdagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat voorschriften onder andere ter beperking van geluid- en stofoverlast. Deze melding dient slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u gedurende werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen de heer A. Obbema, telefoonnummer (0499-) 491570.