Gemeenteblad 1153, 22 november 2016 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 6050

Dit artikel is gearchiveerd op 03-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692GA
Publicatiedatum: 22-11-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 14 november 2016     Ekkersrijt 6050, 5692 GA – plaatsen reclame-uiting en het plaatsen van twee zuilen (BOUWEN)          

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.