Gemeenteblad 1154, 15 november 2016 - Verkeersmaatregelen SantaRun

Dit artikel is gearchiveerd op 27-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-11-2016
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Tijdelijke verkeersmaatregel SantaRun

Om de start en het eerste gedeelte van de SantaRun veilig te laten verlopen wordt een gedeelte van de Markt en de Dommelstraat tot en met de Wilhelminalaan tijdelijk voor het verkeer afgesloten. In het bijzonder de zijstraten van de Dommelstraat en de oversteek Dommelstraat- Wilhelminalaan worden tijdelijk afgesloten door middel van afzethekken.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel (voor wat betreft het evenement) en bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel (voor wat betreft de tijdelijke verkeersmaatregel) op adres Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.