Gemeenteblad 1154, 22 november 2016 - Verleende omgevingsvergunning Van Gentlaan veld

Dit artikel is gearchiveerd op 03-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 22-11-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 14 november 2016     Van Gentlaan veld – plaatsen prieel (BOUWEN)         

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.