Gemeenteblad 1155, 22 november 2016 - Melding 12-dagenregeling café 't Raadhuis

Dit artikel is gearchiveerd op 03-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 22-11-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het college heeft een melding ontvangen van café ’t Raadhuis in het kader van de 12 - dagenregeling. In de periode 22 december 2016 t/m 2 januari 2017 is het ’t Raadhuis toegestaan om op maximaal 9 dagen een hogere geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde woning te produceren. Op deze dagen is het toegestaan om een langtijdgemiddelde geluidsbelasting van 50 dB(A) en een maximale belasting van 60 dB(A) te produceren.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift opsturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.