Gemeenteblad 1158, 29 november 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Van Speijklaan 28

Dit artikel is gearchiveerd op 09-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CH
Publicatiedatum: 29-11-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • van Speijklaan 28, 5694 CH – bouwen dakkapel voorzijde woning (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.