Gemeenteblad 1159, 29 november 2016 - Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Nijol Exploitatie Tankstations BV

Dit artikel is gearchiveerd op 09-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 29-11-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken voor Nijol Exploitatie Tankstations B.V. aan de Brabantlaan 1 te Son en Breugel voor zover het de opslag en aflevering van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer betreft.

De ontwerpbeschikking ligt gedurende 6 weken van 29 november 2016 tot en met 10 januari 2017 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot en met 10 januari 2017 kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Deze zienswijzen dienen gemotiveerd te zijn. Wie zienswijzen inbrengt kan verzoeken om zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.