Gemeenteblad 1163, 6 december 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning St. Genovevastraat 41

Dit artikel is gearchiveerd op 17-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AE
Publicatiedatum: 06-12-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 28 november 2016     Sint Genovevastraat 41, 5694 AE – bouwen 3 woningen (BOUWEN)
  • 28 november 2016     Sint Genovevastraat 41, 5694 AE – slopen pand (SLOPEN

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.