Gemeenteblad 1165, 6 december 2016 - Verleende omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5501

Dit artikel is gearchiveerd op 17-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EM
Publicatiedatum: 06-12-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders heeft omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 25 november 2016     Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM – extra verdiepingsvloer aanbrengen Kardex-ruimte (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.