Gemeenteblad 1166, 6 december 2016 - Verleende omgevingsvergunning Meeslaan 1

Dit artikel is gearchiveerd op 17-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VM
Publicatiedatum: 06-12-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders heeft omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 29 november 2016     Meeslaan 1, 5691 VM – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.