Gemeenteblad 1170, 6 december 2016 - Verleende omgevingsvergunning De Kuilen 3d

Dit artikel is gearchiveerd op 17-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NM
Publicatiedatum: 06-12-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders heeft omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 01 december 2016     De Kuilen 3d, 5694 NM – het veranderen en uitbreiden van een veldschuur (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.