Gemeenteblad 1179, 13 december 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 2033

Dit artikel is gearchiveerd op 24-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692BB
Publicatiedatum: 13-12-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 05 december 2016     Ekkersrijt 2033, 5692 BB – realiseren leslokaal (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.