Gemeenteblad 1184, 13 december 2016 - Verleende omgevingsvergunning Baronielaan 2

Dit artikel is gearchiveerd op 24-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691LG
Publicatiedatum: 13-12-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 01 december 2016           Baronielaan 2, 5691 LG – plaatsen hekwerk (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.