Gemeenteblad 1189, 13 december 2016 - Publicatie mandatenlijst

Dit artikel is gearchiveerd op 24-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 13-12-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op 29 november 2016 hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester de geactualiseerde mandatenlijst vastgesteld. Als u de mandatenlijst wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met dhr. R. Spapens via 0499 491 - 491 of per email op r.spapens@sonenbreugel.nl.