Gemeenteblad 1192, 13 december 2016 - Omgevingsvergunning milieuneutraal wijzigen BP Sonse Heide

Dit artikel is gearchiveerd op 24-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 13-12-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij aan BP Sonse Heide een omgevingsvergunning hebben verleend voor het milieu neutraal wijzigen van de inrichting, Rijksweg A50 1 te Son en Breugel.

Het besluit ligt van 13 december 2016 gedurende 6 weken t/m 23 januari 2017 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden.

Tegen dit besluit kan t/m 23 januari 2017 door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.

Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ‘s-Hertogenbosch.