Gemeenteblad 1194, 20 december 2016 - Verleende omgevingsvergunning Vlielandlaan 6

Dit artikel is gearchiveerd op 31-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691ZK
Publicatiedatum: 20-12-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 13 december 2016   Vlielandlaan 6, 5691 ZK – uitbreiden woonhuis d.m.v. een dakopbouw (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.