Gemeenteblad 1197, 20 december 2016 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 4115

Dit artikel is gearchiveerd op 31-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DD
Publicatiedatum: 20-12-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 15 december 2016   Ekkersrijt 4115, 5692 DD – plaatsen twee roltrappen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.