Gemeenteblad 1198, 20 december 2016 - Overzicht belastingtarieven 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 31-01-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 20-12-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het tarief marktgeld 2017 bedraagt per strekkende meter € 1,74. Het tarief per kwartaal bedraagt € 19,08 per strekkende meter.

Het tarief precariobelasting voor 2017 bedraagt € 15,00 per jaar per vierkante meter. Voor een tijdelijke terrasuitbreiding bij evenementen bedraagt het tarief € 5,85 per vierkante meter.

Tarieven rioolheffing 2017

Per afgevoerd afvalwater van 0 tot en met 500 kubieke meter: € 148,00 per jaar.
Bij een verbruik boven 500 m3 wordt het basistarief van € 148,00 voor elke volle eenheid van 100 m3 afvalwater als volgt verhoogd:

€  28,69       per eenheid boven                 500 m3   tot en met         2.500 m3
€  23,70       per eenheid boven              2.500 m3   tot en met       10.000 m3
€  19,25       per eenheid boven            10.000 m3   tot en met       25.000 m3
€  14,82       per eenheid boven            25.000 m3   tot en met       50.000 m3
€    8,87       per eenheid boven            50.000 m3   tot en met     100.000 m3
€    2,94       per eenheid boven          100.000 m3

Het tarief reinigingsrechten voor 2017 bedraagt € 176,40 per jaar. Dit is exclusief omzetbelasting.

De tarieven afvalstoffenheffing 2017 bedragen voor één persoonshuishouden € 150,00 per jaar. Voor een meerpersoonshuishouden is dit € 188,00.

De tarieven onroerende zaakbelastingen 2017 zijn als volgt:

 • OZB Eigenaarsdeel woningen 0,0919% van de WOZ-waarde
 • OZB Eigenaarsdeel niet-woningen 0,1438% van de WOZ-waarde
 • OZB Gebruikersdeel niet-woningen 0,1286% van de WOZ-waarde

De belangrijkste leges tarieven voor 2017 zijn als volgt:

 • Huwelijksvoltrekking op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur € 348,50
 • Huwelijksvoltrekking op maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur € 581,00
 • Huwelijksvoltrekking op maandag tot en met zaterdag vóór 9.00 uur en na 21.00 uur en op zondagen en feestdagen € 581,00
 • Rijbewijs € 39,10
 • Tarief rijbewijs wordt bij een spoedaanvraag verhoogd met € 34,10
 • Paspoort voor een persoon jonger dan 18 jaar oud € 51,45 (5 jaar geldig)
 • Paspoort voor een persoon ouder dan 18 jaar oud € 64,75 (10 jaar geldig)
 • Nederlandse identiteitskaart voor een persoon jonger dan 18 jaar oud € 28,60
 • Nederlandse identiteitskaart voor een persoon ouder dan 18 jaar oud € 50,65
 • Tarief paspoort en identiteitskaart wordt bij een spoedaanvraag verhoogd met € 47,55
 • Uittreksel BRP € 12,90