Gemeenteblad 1207, 21 december 2016 - Legesverordening en tarieventabel

Dit artikel is gearchiveerd op 01-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 21-12-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad op 10 november 2016 de volgende verordeningen heeft vastgesteld. Ook hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel in de vergadering van 10 november 2016 besloten tot het aanpassen van enkele legestarieven 2017.

De verordening en bijbehorende Tarieventabel  is opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze liggen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis.