Gemeenteblad 1208, 22 december 2016 - Verkeersmaatregelen Oliebollenparty

Dit artikel is gearchiveerd op 02-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 22-12-2016
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Op 31 december 2016 vindt de jaarlijkse oliebollenparty plaats. Het evenement wordt deels op de Torenstraat, tussen De Zwaan en de kiosk, georganiseerd. Om dit evenement op een veilige manier mogelijk te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende maatregelen genomen:

  • het gedeelte van de Torenstraat dat tussen de kiosk en de Zwaan loopt, wordt afgesloten voor alle verkeer tussen 12:00 uur en 17:00 uur.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel.