Gemeenteblad 1209, 27 december 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning Son en Breugel 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 07-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 27-12-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stelt op 22 december 2016 de Verordening maatschappelijke ondersteuning Son en Breugel 2017 vast, met als inwerkingtredingsdatum 1 januari 2017, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Son en Breugel 2015.