Gemeenteblad 1216, 3 januari 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning De Kuilen 3a

Dit artikel is gearchiveerd op 14-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NM
Publicatiedatum: 03-01-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 23 december 2016     De Kuilen 3a, 5694 NM – bouwen woonhuis (BOUWEN)
  • 23 december 2016     De Kuilen 3a, 5694 NM – slopen bestaande woning (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.