Gemeenteblad 1223, 3 januari 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Jufferlaan 14

Dit artikel is gearchiveerd op 14-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WZ
Publicatiedatum: 03-01-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 23 december 2016     Jufferlaan 14, 5692 WZ – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.