Gemeenteblad 1230, 3 januari 2017 - Verleende omgevingsvergunning Veerstraat 17/19

Dit artikel is gearchiveerd op 14-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AA
Publicatiedatum: 03-01-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 27 december 2016     Veerstraat 17/19, 5694 AA – tijdelijk opslaan van woonunits (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.