Gemeenteblad 1231, 3 januari 2017 - Besluit omgevingsvergunningvrij project

Dit artikel is gearchiveerd op 14-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691KH
Publicatiedatum: 03-01-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben aanvraag omgevingsvergunning niet in behandeling genomen:

  • 20 december 2016     Groningenlaan 5, 5691 KH – plaatsen aanbouw (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.