Gemeenteblad 1233, 3 januari 2017 - Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim)

Dit artikel is gearchiveerd op 14-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692ER
Publicatiedatum: 03-01-2017
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Advantech Europe BV; een inrichting voor het vervaardigen van computers en randapparatuur, gelegen aan Science Park Eindhoven 5708, 5692 ER te Son en Breugel.

De melding is ingediend voor het uitbreiden de inrichting met extra ruimtes voor opslag, assemblages en kantoor.

De melding en bijbehorende stukken liggen vanaf 27 december t/m 7 februari 2017 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. Het indienen van bedenkingen tegen de melding is niet mogelijk.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefoon (088) 3690328.