Gemeenteblad 1236, 10 januari 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Sijslaan 6

Dit artikel is gearchiveerd op 21-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VR
Publicatiedatum: 10-01-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 02 januari 2017           Sijslaan 6, 5691 VR – plaatsen tijdelijke woonunit (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.