Gemeenteblad 1237, 10 januari 2017 - Verkeersmaatregelen rondom Kerkplein

Dit artikel is gearchiveerd op 21-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 10-01-2017
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

In de periode van 30 januari 2017 tot en met 2 maart 2017 zal er een tent worden geplaatst op het Kerkplein te Son en Breugel. In deze tent zullen in die periode meerdere evenementen plaatsvinden. Om deze evenementen op een veilige manier mogelijk te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende maatregelen genomen:

  • Het weggedeelte van het Kerkplein vanaf de aansluiting met de fietsoversteek naar de Nieuwstraat tot aan de aansluiting met de Torenstraat (weggedeelte gelegen aan de achterzijde van Markt 9) is afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen
  • Het weggedeelte vanaf de aansluiting met de Nieuwstraat tot en met het parkeerterrein gelegen achter de kerktoren is in twee richtingen te gebruiken

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.