Gemeenteblad 1239, 10 januari 2017 - Melding Activiteitenbesluit de Zwaan

Dit artikel is gearchiveerd op 21-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 10-01-2017
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Café Restaurant Zalenverhuur De Zwaan voor het uitbreiden van een café-restaurant, gelegen aan Markt 6 t/m 9 te Son en Breugel.

De melding ligt vanaf 10 januari 2017 t/m 21 februari 2017 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.