Gemeenteblad 1240, 10 januari 2017 - Melding Activiteitenbesluit oprichten van een inrichting Aroen Autoservice en APK

Dit artikel is gearchiveerd op 21-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 10-01-2017
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Aroen Autoservice en APK voor het oprichten van een inrichting voor reparatie en keuring van auto’s, gelegen aan Ekkersrijt 3004 te Son en Breugel.

De melding ligt vanaf 10 januari 2017 t/m 21 februari 2017 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer H. Verhoeven van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690278.