Gemeenteblad 1241, 12 januari 2017 - Geconsolideerde tarieventabel bij Legesverordening 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 23-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 12-01-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2017 de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 gewijzigd vastgesteld. De inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2017.