Gemeenteblad 1242, 17 januari 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5127

Dit artikel is gearchiveerd op 28-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692ED
Publicatiedatum: 17-01-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 06 januari 2017         Science Park Eindhoven 5127, 5692 ED – gedeeltelijk slopen kantoorpand (SLOPEN)
  • 06 januari 2017         Science Park Eindhoven 5127, 5692 ED – wijziging op een reeds eerder verleende vergunning voor het verbouwen van een bestaand kantoorpand en een nieuw te bouwen kantoorpand (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.