Gemeenteblad 1247, 17 januari 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Sonniuswijk 17

Dit artikel is gearchiveerd op 28-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PD
Publicatiedatum: 17-01-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 10 januari 2017         Sonniuswijk 17, 5691 PD – slopen bijgebouw (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.