Gemeenteblad 1248, 17 januari 2017 - Verleende omgevingsvergunning Van Speijklaan 28

Dit artikel is gearchiveerd op 28-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CH
Publicatiedatum: 17-01-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 09 januari 2017         Van Speijklaan 28, 5694 CH – plaatsen dakkapel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.