Gemeenteblad 1254, 24 januari 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning, Groningenlaan 7

Dit artikel is gearchiveerd op 07-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691KH
Publicatiedatum: 24-01-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 12 januari 2017         Groningenlaan 7, 5691 KH – herinrichting voortuin door verlenging erfafscheiding (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.