Gemeenteblad 1255, 24 januari 2017 - Verleende omgevingsvergunning Sint Genovevastraat 41

Dit artikel is gearchiveerd op 07-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AE
Publicatiedatum: 24-01-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 19 januari 2017         Sint Genovevastraat 41, 5694 AE – bouwen van 3 woningen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.