Gemeenteblad 1256, 24 januari 2017, Evenementenvergunning en verkeersmaatregel Krutjesgatse Oberrace

Dit artikel is gearchiveerd op 07-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 24-01-2017
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

Op 27 februari 2017 wordt de Krutjesgatse Oberrace georganiseerd aan de Markt te Son en Breugel. Dit evenement wordt gehouden tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

Om dit evenement op een veilige manier te laten verlopen, heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende maatregel genomen: Het weggedeelte van de Markt mag op 27 februari tussen 12.00 uur en 18.00 uur voor het doorgaande verkeer worden afgesloten vanaf de aansluiting tot de Nieuwstraat tot aan de aansluiting met de Dommelstraat.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.