Gemeenteblad 1257, 24 januari 2017 - 2e wijziging tarieventabel Legesverordening

Dit artikel is gearchiveerd op 07-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 24-01-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt het volgende bekend:

Op 10 januari 2017 is de 2e wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 vastgesteld. De wijziging betreft alleen het tarief van het rijbewijs.