Gemeenteblad 1259, 19 januari 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning, Breeakkerstraat 27

Dit artikel is gearchiveerd op 14-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TN
Publicatiedatum: 31-01-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 19 januari 2017         Breeakkerstraat 27, 5691 TN – verbouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.