Gemeenteblad 1262, 23 januari 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning, Afrikalaan 1

Dit artikel is gearchiveerd op 14-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691ZH
Publicatiedatum: 31-01-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 23 januari 2017 Afrikalaan 1, 5691 ZH – realiseren aanbouw (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.