Gemeenteblad 1264, 23 januari 2017 - Verleende omgevingsvergunning, Vuurlibel 7 (kavel C03b)

Dit artikel is gearchiveerd op 14-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 31-01-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 23 januari 2017, Vuurlibel 7 (kavel C03b) – het bouwen van een woonhuis (BOUWEN).

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.