Gemeenteblad 1267, 25 januari 2017 - Verleende omgevingsvergunning, Markt 6 t/m 9

Dit artikel is gearchiveerd op 14-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AR
Publicatiedatum: 31-01-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 26 januari 2017, Markt 6 t/m 9, 5691 AR – intern verplaatsen brandwerende pui (BOUWEN).

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.