Gemeenteblad 1268, 27 januari 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning, Ekkersrijt 4008

Dit artikel is gearchiveerd op 28-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DA
Publicatiedatum: 07-02-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 27 januari 2017, Ekkersrijt 4008, 5692DA – aanbrengen gevelreclame (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.